NT2 EXAMEN

Learn Dutch online, NT2 examen: from here you can find some useful materials for learning Dutch language and staatsexamen Nt2 examples and practicing, Dutch online courses, Dutch grammar, Dutch story, Nederlandse muziek. (Special Dutch, digital dictionary, NT2 exam)
(leren Nederlands: Er zijn online cursus, grammatica, Digitaal woordenboek software, gratis Nt2 examen voorbeelden en oefenen, luisteren, schrijven, lezen, spreken.)


NT2 examen practicing
NT2 examen aanmelden
How much does NT2 examen cost?
Hoeveel moet u betalen? Elk examenonderdeel kost € 50,-. Een compleet examen kost € 200,-. Dit geldt voor Programma I en voor Programma II.

Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

How can I take the NT2 examen?
Aanmelden voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal doet u via de website van DUO.

What is the difference between NT1 and NT2?
Het Staatsexamen NT2-I is bedoeld voor mensen die op MBO niveau een studie willen volgen of (willen) werken. Het verschil tussen de beide examens zit hem vooral in het soort teksten en opdrachten; bij programma 2 zijn de teksten abstracter en is het woordgebruik moeilijker dan bij programma 1.

De term NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal. Op niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je je ook in meer bijzondere situaties goed kunt redden. … Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar je vrijwel geen problemen met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou.