cadeaubonnen | kadobonnen

Ik heb een paar ____ gekregen van mijn verjaardag.

A. cadeaubonnen
B. kadobonnen
The answer is:

cadeaubonnen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *